An Ninh Thăng Long triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học , phường Yết Kiêu , Quận Hà Đông , TP Hà Nội

Thứ tư, 17.12.2014 05:22

Ngày 02/01/2017, An Ninh Thăng Long triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học , phường Yết Kiêu , Quận Hà Đông , TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ đã ký kết với khách hàng.

Tòa nhà bao gồm 02 tầng hầm và 25 tầng nổi .

 

 

 

Ngày 02/01/2017 An ninh Thăng Long triển khai công tác bảo vệ an ninh trậ tự , tài sản tại Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học ,Phường Yết Kiêu , Quận Hà Đông , TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ đã ký kết với BQL tòa nhà . Tòa nhà bao gồm 02 tầng hầm và 25 tầng nổi , An ninh Thăng Long bố trí 04 chốt 24/24h và 01 chốt 16/24h.

Top