AN NINH THĂNG LONG ĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CHO LĨNH VƯC : DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ TỰ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ.

Thứ hai, 15.11.2021 10:39

AN NINH THĂNG LONGĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CHO LĨNH VƯC : DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ TỰ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ.

Ngày 26/10/2021, Công ty CP An Ninh Thăng Long vui mừng đón nhận chứng nhận hệ thống Quản lý Chất lượng (QLCL) ISO 9001:2015 do Công ty CP chứng nhận và giám định TTP thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp.

Việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là một trong những quyết định chiến lược giúp An Ninh Thăng Long cải tiến liên tục trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ.

ISO 9001:2015 đóng vai trò như một công cụ cải tiến chất lượng dịch vụ đã được kiểm chứng về hiệu quả trong vai trò thực tiễn hoạt động của An Ninh Thăng Long. An Ninh Thăng Long đạt được chứng nhận chính là thành quả cho sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên trong việc không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ An Ninh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Qua đó, An Ninh Thăng Long sẽ tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đạt yêu cầu chứng nhận cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của An Ninh Thăng Long. 

 
   

 

Top