TRƯỜNG PTTH KHƯƠNG ĐÌNH - THANH XUÂN - HÀ NỘI

Thứ sáu, 09.10.2020 11:18

Trường THPT Khương Đình có trụ sở đặt tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là trường THPT công lập thứ 3 của quận Thanh Xuân, bên cạnh các trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Nhân Chính.

Trường THPT Khương Đình là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Trường THPT Khương Đình được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT đối với trường THPT; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở GD&ĐT và các sở, ngành có liên quan của thành phố Hà Nội.

Biên chế công chức, viên chức của Trường THPT Khương Đình được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2017/TTLT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng đẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong tổng biên chế viên chức của Sở GD&ĐT, được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.

Trước mắt, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh trong trong số biên chế sự nghiệp được giao năm 2020 để bổ sung 29 biên chế viên chức cho Trường THPT Khương Đình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và đào tạo của Trường trong năm học 2020-2021.

Top