Tin tức

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Học viện Tư Pháp - Trần Vỹ - Hà Nội

Sáng 15/08/2018 An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại Học viện tư pháp - Trần Vỹ -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Dự án đường trên cao Mai Dịch - Hà Nội

Sáng 01/09/2017 An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại  Dự án đường trên cao Mai Dịch -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Dự án AZ Thăng Long - Hoài Đức - Hà Nội

Sáng 15/07/2018  An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại Dự án AZ Thăng Long - Hoài Đức -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Chung cư Đồng Phát Parkview - Hoàng Mai - Hà Nội

Sáng 01/04/2018 An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại Chung cư Helios 75 Tam Trinh - Hoang Mai -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Tổ hợp Chung cư Vesta- Hà Đông - Hà Nội

Sáng 01/012017 An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại Tổ hợp Chung cư Vesta - Hà Đông -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!

Triển khai bảo vệ an ninh trật tự, tài sản tại Chung cư OCT5 Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Sáng 15/09/2017 An ninh Thăng Long đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự , tài sản tại Chung cư OCT5 Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -  TP Hà Nội theo đúng hợp đồng cung cấp bảo vệ đã ký kết. AN TOÀN CỦA BẠN - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI _!!!!!  
Trang 2/4
2
Top